Windykacja

W Polsce istnieją dwa główne sposoby odzyskania długu, poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, inaczej polubowna windykacja, oraz procedurę sądową, w ramach której sędzia wydaje