Kto jest właścicielem zbieranych danych ?

Często do MML trafiają pytania, kto jest właścicielem danych, które są zbierane w różnych miejscach. Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO – Rozporządzenie UE 2016/679) działamy jako podwykonawca dla naszych Klientów. Nasi klienci działają jako administratorzy danych.

mml

 

Zawsze zachowują pełną własność danych, które zbieramy i przetwarzamy w ich imieniu, a także kontrolę nad wszystkimi danymi, które gromadzimy na temat ich właściwości. Zobowiązujemy się nigdy nie udostępniać tych danych stronom trzecim, chyba że klient wyraźnie tego zażąda, zwłaszcza w przypadku partnerstw technologicznych.