Windykacja

W Polsce istnieją dwa główne sposoby odzyskania długu, poprzez umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, inaczej polubowna windykacja, oraz procedurę sądową, w ramach której sędzia wydaje postanowienie o windykacji.

Windykacja polubowna w Polsce

W Polsce prawo przewiduje, że postępowanie przedprocesowe jest obowiązkowe, polegające głównie na polubownym załatwieniu sprawy między stronami. W tym sensie wierzyciel musi kilkakrotnie informować dłużnika o zadłużeniu na wiele sposobów (listy, e-maile i faksy). Dłużnika należy również poinformować o ryzyku związanym z nie spłaceniem długu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w odzyskaniu długu, możesz skorzystać z Naszej pomocy, dzięki czemu windykacja nie będzie aż tak straszna. A Ty masz szansę odzyskać zaległe kwoty od osób fizycznych czy firm. Ważnymi aspektami polubownego postępowania windykacyjnego są:

  • nie ma konkretnych protokołów sądowych do postępowania przy rozpoczęciu polubownego procesu windykacji,
    wierzyciel ma swobodę wyboru, czy sam podejmie próbę windykacji, czy wyznaczy kancelarię prawną lub agencję windykacyjną,
  • początkowym celem polubownego postępowania windykacyjnego jest doprowadzenie dłużnika do uznania długu, wówczas procedura powinna pomóc wierzycielowi i dłużnikowi dojść do porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia,
  • polubowna procedura windykacyjna powinna pomóc w szybkim i prostym odzyskaniu dowolnej kwoty, a tym samym uniknąć sporów sądowych.

Chętnie pomożemy w odzyskaniu Twoich pieniędzy.